I syfte att göra annonsdelen lite mer aktuell kommer alla trådar i "Köp&Sälj" att raderas efter tre månader, förutsatt att man inte sagt till att man vill förlänga den.

För mer info kring annonsering se Regler för Köp & Sälj