Nordiska MC-organisationer tar gemensam ställning
I samband med Tylösandsseminariet publicerar sju nordiska MC-organisationer
inom NMR, Nordiskt Motorsykkel Råd, ett gemensamt ställningstagande om trafik-
säkerhet. NMR hoppas på gemensam samsyn hos de nordiska länderna och
myndigheterna på en rad viktiga områden som till exempel vägmiljö, körkort,
synbarhet/uppmärksamhet, extremt beteende och trafikreglering.

NMR representerar 850 000 motorcyklister i Finland, Norge, Sverige, Danmark
och Island. NMR är en organisation som bildades på 1970-talet i samband med
Rapport 13. Det finns många frågor och problem som rör de nordiska MC-förarna.
Varje enskild MC-organisation driver frågor i varje land men NMR anser att tiden
är mogen för en gemensamt nordiskt ställningstagande på en lång rad områden.

NMR klargör i dokumentet MC-organisationernas ståndpunkter på en rad områden
och ger också konkreta förslag till lösningar. NMR anser att de nordiska länderna
och myndigheterna skulle kunna förbättra säkerheten på flera områden genom att
genomföra gemensam forskning och projekt och utbyta erfarenheter kring regler
och riktlinjer.

Källa: SMC