Bränsleberedning MC Delar: foto autodoc.se

Bränslesystem på motorcyklar: Vad består det av och tänkbara problem

En motorcykel drivs i de flesta fall av en så kallad förbränningsmotor som i sin tur går på bensin. Även om det gjorts en del roliga experiment med dieseldrivna motorcyklar så är bensin standard.

På senare år har det dykt upp fler och fler eldrivna motorcyklar, men även om utvecklingen av eldrift går snabbt framåt är fortfarande de flesta motorcyklar drivna av bensin.

En förbränningsmotor fungerar i stora drag genom att bränsle(ofta bensin) blandas med luft för att sedan antändas och förbrännas. När det sker omvandlas den kemiska energin till mekanisk energi. Det finns flera olika typer av förbränningsmotorer som fungerar på lite olika sätt, ni har säkert hört talas om två- och fyrtaktsmotorer, wankelmotorer m.fl.

För att få bränslet från tanken vidare till antingen förgasare eller insprutning används ofta en bränslepump. Även här finns det olika varianter, både elektriska och mekaniska. För många små motorer räcker det dock med självtryck, alltså att bränslet rinner från tanken och ner till exempelvis en förgasare.

Förgasare
Det mest klassiska sättet att få bensin och luft att blanda sig för att sedan åka in i förbränningskammaren och antändas är en så kallad förgasare. Tekniken har funnits sedan slutet av 1800-talet och även om den förändrats och förfinats genom åren är grundprincipen densamma. Även om andra tekniker tagit över på senare tid så är det fortfarande vanligt med förgasare på mindre motorer, däribland mopeder och motorcyklar. Det är heller inte ovanligt att en motor har fler är en förgasare.

Förgasarens jobb är alltså att förse motorn med rätt blandning av luft och bränsle. Mängden bränsle regleras via olika munstycken och mängden luft via gashandtaget. Det är ofta en wire från gashandtaget som via spjäll styr hur mycket luft som kommer in i förgasaren. Mer luft ökar förbränningen och gör att motorn ökar takten.

När vi ändå är inne på förgasare kan också nämnas “choke”, vilket är en uppfinning som “kväver” motorn på luft vid kallstart för att på så sätt få en högre andel bränsle och enklare starta. Den funktionen används bara tills dess att motorn är varm.

Insprutning
Modernare motorer använder sig allt oftare av bränsleinsprutning istället för förgasare, delvis för att förgasare inte klarar moderna miljökrav. Fördelarna med insprutning är det både blir en ökad effektivitet och bättre kontroll på blandningen av luft och bränsle. Det ger i sin tur en renare förbränning och mindre utsläpp.

Insprutning fungerar i stora drag så att istället för att bränsle och luft blandas i en förgasare så finfördelas bränslet och sedan sprutas in i motorns insug eller direkt in i förbränningskammaren.

Bränslesystemet
Bränslesystemet behöver likt allt annat på din motorcykel kontrolleras och underhållas med jämna mellanrum. Nedan är några generella tips, kontrollera alltid motorcykelns instruktionsbok för mer exakta råd.

För att en motor ska gå rent och bra är det viktigt att blandningen mellan bränsle och luft är korrekt. Det är också viktigt att både bränslet och luften är ren och fri från smuts eller andra föroreningar.

För att rena luften sitter det ofta något slags luftfilter innan förgasaren eller insprutningen. Filtret består ofta av något slags pappersmembran, skumgummi eller liknande och har som uppgift att filtrera luften från smuts. Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera och rengöra filtret från smuts, alternativt byta till ett nytt. Beroende på typ av filter kan man blåsa det rent med tryckluft eller tvätta och sen smörja in det med en särskild olja.

En smutsigt luftfilter ger sämre luftflöde vilket i sin tur ger fel bränsleblandning och en motor som går dåligt eller till slut inte alls om filtret blir för tätt.

När det gäller bensinen är det också viktigt att den är fri från smuts. Modern bensin är ofta väldigt ren men det kan ändå komma in smuts vid påfyllning, små färgflagor eller andra partiklar från själva tanken osv.

Bränslet ska passera väldigt små munstycken och dessa kan lätt täppas igen eller påverkas även av små smutspartiklar i bensinen. För att förhindra det sitter det ofta ett eller flera bränslefilter på en motorcykel. Syftet med bränslefiltret i en motorcykel är att rena bränslet från smuts och andra partiklar.

Det brukar sitta ett filter i botten av tanken för att stoppa lite större smuts att följa med bränslet. Utöver det är det även vanligt med ett separat bränslefilter någonstans längs bränsleledningen.

Ett bränslefilter kan i de flesta fall inte rengöras på samma sätt som ett luftfilter utan behöver bytas ut med jämna mellanrum. Filtret brukar vara genomskinligt för att kunna se om det samlats mycket smuts i det.

Att byta bränslefilter kan vara lite trångt på en motorcykel men är inte svårt och något man lätt klarar av själv.