Bromssystem på motorcyklar. Serviceintervaller och gör-det-själv.

Bromssystem
Nästa artikel kring att ta hand om sin motorcykel handlar om bromsar och bromssystem. Motorcyklar är generellt väldigt effektfulla maskiner med höga toppfarter vilket ställer höga krav på bromsar och bromssystem.

Bromsarnas funktion är kort att skapa friktion mellan bromsbelägg och (oftast) bromsskiva för att omvandla rörelsen till värme. Funktionen är ganska enkel, bromsbeläggen trycks mot bromsskivorna med hjälp av en eller flera kolvar i bromsoket. Även om idén är enkel ställer den samtidigt väldigt höga krav på materialet. Bromsarna ska väga så lite som möjligt men samtidigt klara av mycket höga temperaturer och utsättas för diverse smuts och damm.

Sedan 2016 har alla motorcyklar som säljs i Sverige över en viss kubik ABS-bromsar (låsningsfria bromsar) i enlighet med EG-direktiv. Det har gjorts flera studier och tester som visar att låsningsfria bromsar både ger färre olyckor samt minskar skaderisken vid en eventuell olycka.

Bromsservice
För att bromsarna ska fungera bra krävs det, precis som med allt annat på sin motorcykel, att man tar hand om det. Mycket av detta kan man göra själv så länge man är säker på vad man gör. Bromsarna är inget man vill chansa med, så känner man sig osäker rekommenderas att man lämnar in sin motorcykel till verkstad.
Bromsarna både skapar och drar åt sig en del smuts och behöver rengöras. Det bör man göra med jämna mellanrum även om bromsbelägg och bromsarna i övrigt inte behöver bytas.

Bromsbeläggen trycks som sagt mot skivorna med hjälp av kolvar i bromsoket. Över tid blir dessa smutsiga och damm från beläggen kan skapa korrosion vilket leder till att kolvarna inte kan löpa fritt. Mycket smuts här kan även slita på tätningarna mellan kolvarna och bromsoket och skapa läckage av bromsvätska eller att smuts tas sig in och förstör bromsvätskan.

För att rengöra bromsarna är ett bra sätt att lossa hjulen och sedan med hjälp av lämplig borste få bort så mycket rost och lösa partiklar som möjligt från bromsoket.

Vill man göra en grundligare rengöring kan man, utan att lossa bromsslangarna, lossa oken från fästet så att det går att vrida och vända på dom. Med oket borta från skivan kan man lossa bromsbeläggen och försiktigt trycka ut kolvarna genom att bromsa lite. På så sätt kommer man åt att rengöra hela kolven så att den kan löpa fritt. Rengör med borste och lämpligt rengöringsmedel, det rekommenderas allt från specifik bromsrengöring till vanlig t-röd.

Det är viktigt att provbromsa under kontrollerade former så fort man gjort någon åtgärd eller service på bromssystemet!

Byta bromsvätska
Det är av yttersta vikt att bromsvätskan är ren och fri från luftbubblor för att fungera som den ska. Hur ofta man ändå ska byta bromsvätska framgår av motorcykelns instruktionsbok.

Ett vanligt bytesintervall är vartannat år och det är en procedur man kan lösa själv hemma i garaget. Är systemet avluftat och i drift är det enklast att byta vätskan allt eftersom utan att tömma ut allt och därigenom behöva lufta hela systemet igen.

Det finns särskilda pumpar och sugar att använda vid byte av bromsvätska, men det fungerar även bra att göra utan särskilda hjälpmedel.

Montera en slang eller liknande på nippeln på första bromsoket, det gör att bromsvätskan inte skvätter överallt och gör det enklare att se eventuella luftbubblor. Pumpa upp trycket med bromshandtaget och håll handtaget intryckt, släpp sedan på nippeln på oket medan handtaget är intryckt. En viss mängd bromsvätska kommer att rinna ut. När handtaget sedan är helt intryckt, stäng nippeln och släpp därefter upp handtaget igen.
Sen är det bara att upprepa proceduren och samtidigt hålla koll på och fylla på nivån i bromsvätskebehållaren så den inte blir för låg och suger in luft i systemet.

Välj rätt bromsklossar
Bromsbeläggen eller bromsklossarna är viktiga delar i bromssystemet och det som slits mest. Att byta bromsklossar är en relativt enkel procedur man kan göra själv.
Bromsklossarna består av en fästplatta med ett friktionsbelägg på. Själva beläggen innehåller olika andelar metall och mix av grafit och icke organiska material. Vilket belägg man ska köpa beror delvis på körstil och prisnivå.
Större andel metall innebär en bättre förmåga att avleda värme men gör beläggen hårdare och att dom slits fortare. En lägre andel metall har fortfarande en bra förmåga att avleda värme och har en bättre bromsverkan, men ett högre pris.

Organiska bromsklossar innehåller bara en liten del metall och består istället av kevlar, glas och kolfiber. Dom är mjuka och tysta men slits väldigt snabbt.
Precis som med många andra reservdelar till din motorcykel finns bromsklossar både som originaldel och eftermarknadsdel. Det är viktigt att kvaliteten är bra och att inte stirra sig blind på ett lågt pris.

Informationskällor:
Här kan du läsa mer om funktionerna för att ersätta bromsvätskan på en motorcykel - actualidadmotor.com
Här finns information om bromsbelägg från bloggen autodoc.se