Vädrets påverkan vid valet av motorolja: Anpassning till kallt väder med hänsyn till svenska väderförhållanden

Att ta hand om sin motorcykel är för många ett nöje nästa lika stort som att köra den. Det både ökar trafiksäkerheten, förlänger livslängden och gör mc-livet roligare.

En återkommande aktivitet för många är att byta motorolja. Även om säsongen i Sverige kan vara relativt kort känns det bra med ny fräsch olja inför varje säsong.

Varför motorolja?
Motorolja är lite som motorns eget blod och direkt avgörande för att den ska fungera.

Motoroljan har flera funktioner där den absolut främsta är att smörja motorn och se till att de olika ytorna i motorn hålls åtskilda och inte skapar för mycket friktion. Oljans olika egenskaper hjälper också till att förhindra korrosion och hålla motorn ren från sot och annan smuts.

Vilken typ av olja ska jag ha?
Ett bra ställe att börja på är motorcykelns instruktionsbok där det framgår vilken typ av olja som rekommenderas för just din motor. Många av de moderna motorerna är utvecklade i samarbete med olika oljetillverkare för att kunna optimera bränsleförbrukning och minimera slitaget.

Det finns en rad olika tillverkare av motorolja i alla olika prisklasser och det går inte att på något enkelt sätt säga vilken tillverkare som är bäst. Många tillverkare har dessutom både hög- och lågkvalitetsoljor i sitt sortiment.

Man brukar dock prata om i huvudsak tre olika typer av motorolja: helsyntetisk, delsyntetisk och mineralolja.
Typer av motorolja efter sammansättning på webbplatsen bildelaronline24.se

Mineralolja är den traditionella typen av olja, enkelt beskrivet skapad och förädlad av råolja som är utvunnen ur marken. Den har högre friktion och kortare livslängd jämfört med syntetisk olja, däremot ofta ett lägre pris.

Syntetisk olja är baserad på samma grundprodukt men har genomgått betydligt fler processer för att förädlas och modifieras. Detta ger en renare och mer jämn olja vilket i sin tur ger bättre smörjegenskaper både vid låga och höga temperaturer. Den har också längre livslängd.

Delsyntetisk olja är helt enkelt en blandning av syntetisk- och mineralolja.

Olja vid kallt klimat
En av dom tydligaste märkningarna på oljan brukar vara dess viskositetsklass. Märkningen följer SAE-systemet (t.ex. SAE 10W-40) och berättar hur trögflytande oljan är vid kallstart samt hur lättflytande den är vid hög temperatur och varm/belastad motor. Det har ingenting med oljans typ eller kvalitet att göra.

Desto högre viskositet/siffra desto tjockare olja.

Traditionellt kan man säga att SAE består av ett antal olika klasser, där några kan ses som “vinterklasser” (0-15W) och några som “sommarklasser” (20-60W). Nuförtiden är det dock vanligare med kombinerade oljor, så kallad multigrade. Det gör att man inte behöver byta klass på oljan mellan sommar och vinter.

Även här är en bra början att titta i instruktionsboken där det framgår vilken klass som är bäst för din motor. I en del fall kan det stå två olika klasser beroende på vilken typ av klimat man lever i. Bor man i de nordligare delarna av Sverige och tänker köra sin MC trots kallt väder kan det vara bra med extra goda vinteregenskaper.

Hur ofta ska man byta olja?
Till att börja med är det bra att kontrollera oljenivån ofta, en del motorer förbrukar olja vilket gör att man kan behöva fylla på mellan oljebyten. Att kontrollera oljan är en snabb och enkel process som kommer förlänga livslängden på din motor.

När det gäller exakt hur ofta olja ska bytas finns det specificerat i instruktionsboken. Om frekvensen av oljebyten på sajt castrol.com

Det finns en rad faktorer utöver hur långt man kört och hur lång tid som gått sedan senaste oljebytet som också spelar in. Upprepad körning korta sträckor, upprepade kallstarter eller väldigt hög belastning kan vara sånt som gör att man vill byta olja med lite tätare intervaller.

Det finns så kallad ‘long life’-olja som ska hålla egenskaperna längre än “vanlig” olja och att man därmed kan förlänga tiden mellan oljebytena. Det finns delade åsikter om den typen av oljor, det man däremot kan vara överens om är att byta olja oftare än rekommenderat inte kommer skada din motor så bättre vara på den säkra sidan.

Klassningar
Det är också värt att nämna något om klassningar. Dessa står också märkt på flaskan och det finns i huvudsak två stora kvalitetssystem, API och ACEA.

API har funnits längst och delar in oljorna enligt S- och C-koder beroende på om det är olja till bensin- eller dieselmotorer. Den andra bokstaven efter S/C talar om vilken klass det är. Desto senare bokstav i alfabetet desto högre klass.

ACEA är nyare och en sammanslutning av olika biltillverkare inom EU. Det här systemet är det vanligast förekommande (iaf hos oss) och något enklare att tyda då det finns koder både för generell klass men även för oljor med olika specialegenskaper för specifika motorer.

Båda systemen är ganska grovt indelade vilket lett till att många biltillverkare även ställt egna krav på motoroljorna med ytterligare klassificeringar som följd. Återigen, läs instruktionsboken för just din motor.