Är det någon fördel med vätskekylda motorer framför luftkylda? Om jag förstått rätt så kan en cylinder vara vätskekyld och den andra lunfkyld på vissa hojar. I detta fallet avser jag customhojar.