Längre vajer borde inte göra nått så länge delen utanför strumpan inte är längre än på den gamla så prova dra ur vajern på båda och jämför innan köp.
Testa dra i strumpan och dra en strips runt vajern som en extra justering för att kolla om det funkar bättre.