Hade en H650 -81 När den blev varm då la pulsgivaren på 1-4 Har du kollat stiften byt plats kanske