handdator

Visa fullständig version : Se upp för nya vägmärkenpewa
2017-11-27, 11:24
http://www.hojen.nu/bilder/nyheter/2017/vagmarke.png

Se upp för nya vägmärken
Nu kommer ett nytt vägmärke som varnar för olycka. Regeringen har beslutat om
flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit
fram nya vägmärken. Allt för skapa tydliga och tillgängliga regler för trafikanter
och myndigheter.

Förutom nya vägmärken får andra ny betydelse och går från att vara tilläggstavlor
till att bli vägmärken. Några symboler övergår till att vara vägmärken.

Vägmärke A41, varning för olycka, är helt nytt.

– Varningsmärket visar en vält bil. Det ger en snabbare förståelse än text.
Generellt är symboler lättare att avläsa även för den som inte kan svenska, säger
Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har även tagit fram ett nytt upplysningsmärke för uppställnings-
plats för husbilar; H28 Husbilsplats. I dag finns endast en allmän skylt för camping-
eller husvagnsplatser. Det nya märket gör det möjligt att utmärka att en
campingplats bara erbjuder platser för husbilar. Det införs också en symbol för
personbil klass II.

Källa: Transportstyrelsen: